Podmínky vstupu do H Centra

Při Vašich návštěvách H Centra je zapotřebí: nosit respirátor (neplatí když cvičíte, konzumujete) na recepci H Centra prokázat bezinfekčnost očkováním nebo prodělání nemoci covid 19 ne starší více než 180 dní testy ani samotesty nelze akceptovat Děkujeme za...